Erfaring og engagement

A K Németh Advokatselskab

Anders Kempinski Németh

Advokat / Attorney-at-law

En af landets mest erfarne forsvarsadvokater i sager om påstået økonomisk kriminalitet. Født i 1971, cand.jur. og HD i 1996, møderet for Højesteret.

Da kontakt i straffesager ofte er af hastende karakter, kan Anders altid træffes på det nedenfor anførte nummer.

One of the country’s most experienced defense attorneys in cases of alleged economic crime. Born in 1971, Master of Law and HD in 1996, admitted to the Danish Supreme Court.

As contact in criminal cases is often an urgent matter, Anders can always be reached on the phone number listed below.

Anja Kempinski Németh

Advokat / Attorney-at-law

Specialist i entertainment- og medieret med særligt fokus på rådgivning indenfor film- og tv-branchen. Født i 1971, cand.jur. og LLM i 1996.

Specialized in entertainment and media law especially within the film and TV business. Born in 1971, Master of Law, LLM in 1996.

Strafferet Update

Efteruddannelse for advokater

Podcastserien Strafferet Update giver ved hjælp af e-learning alle forsvarsadvokater mulighed for at leve op til Advokatsamfundets efteruddannelseskrav på en måde, som sikrer højt fagligt udbytte samtidig med, at uddannelsesforløbet kan klares under transport eller i tilsvarende situationer, hvor man har svært ved at nyttiggøre sin tid. Et flertal af landets forsvarsadvokater benytter efterhånden Strafferet Update.

Man får adgang til serien via Apple Podcast. Kontakt Anders for tilmelding eller nærmere oplysninger. 

Strafferet Online

Undervisning for studerende

Podcastserien Strafferet Online er et gratis undervisningstilbud til alle jurastuderende og politiskoleelever og giver en grundlæggende indføring i strafferettens forskellige discipliner. Et flertal af både jurastuderende og politiskoleelever benytter efterhånden Strafferet Online i forbindelse med deres studieforløb.

Man får adgang til serien via Apple Podcast. Kontakt Anders for nærmere oplysninger.